Obavijest HRVI korisnicima osobne invalidnine

Radi brže i jednostavnije izmjene i usklađivanja podataka potrebnih za PK obrasce te kako bi se olakšalo hrvatskim ratnim vojnim invalidima u tom postupku, Ministarstvo hrvatskih branitelja pokrenulo je inicijativu i dostavilo Ministarstvu financija – Poreznoj upravi podatke u svrhu sistemskog ažuriranja PK obrazaca HRVI s oštećenjem organizma od 20 do 90 % (korisnici osobne invalidnine).

Izmjene su provedene s datumom 1. siječnja 2021. te je Ministarstvo financija – Porezna uprava provedene izmjene primijenilo u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg obračuna poreza i prireza porezu na dohodak za 2021. godinu.

Ubuduće, u slučaju da dođe do određenih promjena u visini invaliditeta, pozivaju se hrvatski ratni vojni invalidi da ažuriraju svoje PK obrasce putem sustava ePorezna ili u nadležnim ispostavama Porezne uprave prema mjestu prebivališta.