PSIHOLOŠKA POMOĆ

 

Obavijest o psihološkoj pomoći hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji

Slika /FOTOGRAFIJE/2020/Ilustracije/Ostale informacije1.jpg

Ako se teško nosite s novonastalim uvjetima svakodnevnog života, pozivamo vas da se obratite Nacionalnom centru za psihotraumu i regionalnim centrima koji posebno skrbe o oboljelima od posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP), kao i drugih psihičkih poremećaja uzročno-posljedično vezanih uz sudjelovanje u Domovinskom ratu.
 

  • Nacionalni centar za psihotraumu u Zagrebu – nadležan za Grad Zagreb i Zagrebačku,  Sisačko-moslavačku,  Karlovačku, Krapinsko-zagorsku,  Međimursku, Bjelovarsko-bilogorsku, Virovitičko-podravsku Varaždinsku i Koprivničko-križevačku županiju –  dostupan je na brojeve telefone 01/2376-464 i  01/2376-335.

U sklopu Nacionalnog centra djeluje Centar za krizna stanja i prevenciju suicida gdje se može doći bez najave i uputnice između 8 i 20 sati ili nazvati brojeve telefona 01/2376-470 od 0 do 24 sata.
 

  • Regionalni centar za psihotraumu u Rijeci pri Kliničkom bolničkom centru Rijeka – nadležan za Primorsko-goransku, Istarsku i Ličko-senjsku županiju – dostupan je na broj telefona 051/658-339.

 

  • Regionalni centar za psihotraumu u Osijeku – nadležan za Osječko-baranjsku, Vukovarsko-srijemsku, Brodsko-posavsku i Požeško-slavonsku županiju – dostupan je na brojeve telefona 031/ 511-870, 091/46 00 795 (Psihijatrijska služba dostupna 0-24sata) i 091/4600-332 (Psihološka služba dostupna od ponedjeljka do petka od 7:30 do 16:30). 

 

  • Regionalni centar za psihotraumu u Splitu – nadležan za Splitsko-dalmatinsku, Dubrovačko-neretvansku, Zadarsku i Šibensko-kninsku županiju – dostupan je na broj telefona 021/ 557-507.