SISTEMATSKI PREGLEDI

Poštovani,

 Obavještavamo vas da je Gradski ured za branitelje započeo sa zaprimanjem zahtjeva za obavljanjem sistematskih pregleda za hrvatske branitelje i članove obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata s prebivalištem u gradu Zagrebu, a koji do sada iste nisu obavili putem Gradskog ureda za branitelje.

Sistematski pregled je ciljano namijenjen ranom otkrivanju plućnih i srčanih bolesti te prevenciji najčešćih malignih oboljenja.

 

                        Zahtjevi za sistematske preglede zaprimaju se u Gradskom uredu za branitelje na lokaciji Vodnikova 14, od utorka 21. kolovoza 2018. do popunjenosti kapaciteta (200 osoba), svaki radni dan od 08,00 do 15,00 sati.

 

Zahtjevu je potrebno priložiti slijedeće:

  • dokaz o prebivalištu (osobna iskaznica na uvid)
  • presliku dokaza o statusu hrvatskog branitelja (kao prihvatljiv dokaza smatra se iskaznica Ministarstva branitelja, potvrda Ministarstva obrane ili Rješenje o invalidnosti za HRVI-e)
  • presliku II*rješenja o statusu člana obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata/presliku potvrde o statusu.

 

            Za sve informacije, zainteresirani hrvatski branitelji i članovi obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, mogu se obratiti u Gradski ured za branitelje, Vodnikova 14 osobno ili na slijedeće brojeve telefona: 01/6166 282,  01/6100 367, ili 01/6100 389.

 

S poštovanjem,

 

Gradski ured za branitelje