JAVNE RADNE AKTIVNOSTI

 

Poštovani,

 Gradski ured za branitelje od četvrtka, 19. travnja 2018. godine započinje sa zaprimanjem zahtjeva za sudjelovanje nezaposlenih hrvatskih branitelja i drugih nezaposlenih građana Grada Zagreba u javnim radnim aktivnostima. Nakon odrade ekoloških aktivnosti u Parku Maksimir u trajanju od 40 radnih sati (5 dana), svaki sudionik stječe pravo upisa u jedan od odabranih programa osposobljavanja, odnosno prekvalifikacije ili na medicinsku rehabilitaciju u trajanju od 10 dana.

 Zahtjevi se zaprimaju u Gradskom uredu za branitelje, Zagreb, Vodnikova 14, telefon: 01/6100 343 i 01/6166 282, radnim danom od 08,00 do 15,00 sati.

 Zahtjevu je potrebno priložiti:

  1. presliku osobne iskaznice
  2. potvrdu o nezaposlenosti (uvjerenje izdano od Zavoda za zapošljavanje)
  3. dokaz o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

            

S poštovanjem,

Gradski ured za branitelje